Bolagssupporten AB grundades år 2008 som en redovisningsbyrå och under årens gång har vi utvecklat redovisningsbyrån till att tillgodose större kunders behov för redovisning och rådgivning. I egenskap av rådgivare och en gedigen bakgrund inom näringslivet har vi även med åren identifierat ett glapp i marknaden. Detta glapp uppstår när organisationer skall ta in tillfällig specialistkompetens utifrån för att fylla ett kort- eller längre personalbortfall, en topp av arbetsbelastning eller ett tillfälligt behov av ledarskap.

 

Väldigt ofta bemöts organisationer av bemanningsföretag för att täppa till detta glapp. Vår erfarenhet är att glappet inte försvinner då det är för snabba processer och bemanningsföretag som inte har erfarenhet av ekonomiavdelningar och hur de fungerar i praktiken. Vår ambition och affärsidé är därför att täppa till dessa glapp med vår egen personal som är specialister på sina områden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har även praktisk erfarenhet av specialist- och ledarskapsroller inom ekonomi och kan därför identifiera era behov utifrån ert perspektiv. Detta gör oss unika på marknaden då vi är ekonomer som tillhandahåller ekonomer för er ekonomiavdelning. Våra specialister har dessutom full uppbackning av ekonomibyrån och därmed ett bollplank för alla typer av frågor inom ekonomi och organisering.

 

Ordning leder till möjligheter som leder till bättre affärer...

bättre affärer ger dig framgång!

Bolagssupporten Stockholm AB ©    08-768 67 00    info@bolagssupporten.se

Webblayout av DesignAd Stockholm AB