Har ni drabbats av plötsligt personalbortfall

eller är ni i behov av kompetent personal under en övergångsperiod?

Förutom vårt breda utbud av redovisningstjänster erbjuder vi även vår kompetens direkt på plats hos er i operativa eller rådgivande befattningar. Bolagssupporten bygger sin organisation på spetskompetens inom ekonomi och vi har samlat många års erfarenhet av olika roller inom ekonomiavdelningen under samma tak. Vi har arbetat i positioner som sträcker sig från chefsroller inom ekonomi till redovisare i löpande bokföring, bokslut, koncernredovisning, deklarationer och momsredovisning likväl som controllers med budgetering, prognostisering, uppföljning och analys.

 

Utifrån vår egen erfarenhet inom olika ekonomiavdelningar har vi en förståelse för ekonomiavdelningens roll. Vi förstår funktionerna och deras faktiska innebörd samt vilka krav som ställs i praktiken för respektive tjänst och hur de fungerar. Vi är helt okomplicerat ekonomer som rekryterar och hyr ut ekonomer.  Det ger oss ett unikt perspektiv när en resurs ska tillsättas då vi suttit på andra sidan bordet och förstår kundens behov. Vi blir därför träffsäkra när det gäller att ta fram den bästa möjliga kandidaten som passar just er.

Din ekonomibyrå med fokus på tillväxt!

VÅRA KONSULTER STICKER UT I MÄNGDEN

 

Vi som bolag är karaktäriserade av entreprenörsanda och flexibilitet i våra lösningar när det kommer till konsulter. Det som sätter en unik prägel på oss som bolag och våra konsulter är att de handplockas av tidigare ekonomer. De besitter de kvalitativa egenskaperna som en ekonom bör, men vi ser också till ett mycket viktigt attribut när vi väljer ut våra konsulter, deras sociala kompetens och möjlighet att kommunicera i alla led. Oavsett hur kompetent och sakkunnig en ekonom är idag, hindras den kompetensen om du som ekonom, vare sig affärsnära eller övergripande, inte besitter en social kompetens och vilja att kommunicera med andra inom organisationen. Ekonomi är idag utpräglat och öppet i de flesta organisationer tack vare en mer tydlig och kommunikativ ekonomistyrning via affärsstödssystem och den teknik vi idag lever med. En ekonom måste därför kunna kommunicera både horisontellt och vertikalt i ett företag samt vara flexibel och kapabel till att diskutera i dessa led. Det kan samtliga av våra konsulter.

 

Bolagssupporten Stockholm AB ©    08-768 67 00    info@bolagssupporten.se

Webblayout av DesignAd Stockholm AB